(@)สุโขทัยเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์(@)

(@)สุโขทัยเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์(@)

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ดนตรี เกษตร ศิลป์ และตลาดนัดของดีวิถีชุมชน และนายจตุรภัทร อิ่มเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมบูรณาการกับ ธกส สุโขทัย, อพท.๔ ,ททท สุโขทัย และโรงนาบ้านไร่ ณ ART FARM โรงนาบ้านไร่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย การแสดงนิทรรศการงานศิลปะ ชุด เสือ ๑๑ ตัว

โดย ราเชนทร์ โสภาศรี การแสดงนิทรรศการงานศิลปะ ชุด คน ช้าง ป่า โดย ศิลปิน ดารากร ตัสมา อิทธิกร ยอดยิ่ง นพดล โกศัย การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ ชุด ปลาแม่ยม จากเด็กๆ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สอนศิลปะสร้างสรรค์ ปลูกฝังเยาวชน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย จำนวน ๖๓ คน กระดาษสา สีลอยน้ำ เสื้อมัดย้อมสรรค์ ชมบูทสินค้า ของดีวิถีชมชุน ๙ ตำบล ดนตรีบรรเลง ประกอบการอ่านบทกวีประกอบภาพวาด


โดย อาจารย์นกกวี-สัญญา พานิชยเวช กวี/นักเขียนและอาจารย์อุเทน ลำใย ศิลปินสุโขทัย ประธาน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมนิทรรศการภาพวาดและชมบูทสินค้า ของดีวิถีชมชุน ๙ ตำบล กลุ่ม ๓ ออร์แกนิค สวนมีเขียว อ.ศรีสำโรง ไร่เด็กเล่นอ.ศรีสำโรง โรงนา อ.ศรีนคร สวนออร์แกนิก อ.บ้านด่านลานหอย
ในการนี้ นางสาวปริณดา สิงห์ลอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม

Related posts