สุโขทัยเมืองมรดกโลก

 สุโขทัยเมืองมรดกโลก


วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรม“วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom จากส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศ โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย โดยนางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวปริณดา สิงห์ลอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม บูรณาการจัดกิจกรรม“วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน”ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย


๑. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
๒. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
๓. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
๔. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
๕. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
๖. สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
๗. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมรักษ์ศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ทั้งนี้ นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด”รำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕” เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

Related posts