สตูล ทหารนำประชาชนชายแดน ร่วมปลูกป่าแนวกันไฟ 4 ไร่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สตูล ทหารนำประชาชนชายแดน ร่วมปลูกป่าแนวกันไฟ 4 ไร่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 29 ก.ค.2565 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าแนวกันไฟเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้น ณ พื้นที่บริเวณน้ำตกยาโรย หมู่ที่ 3 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ในการนี้ พันเอก เรวัตร เซ่งเข็ม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนจิตอาสา ผู้เข้าร่วมพิธี


พันเอก เรวัตร เซ่งเข็ม กล่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยต่อปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลาย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ความต้องการใช้ที่ดินทำกินของราษฎร ที่เข้าไปบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ เพื่อทำการเกษตร ตลอดจนการล่าสัตว์ป่า เพื่อนำมาเป็นอาหาร ทำให้ปัจจุบัน พื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ถูกทำลายมากขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพอากาศ เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศลดลง กระบวนการเกิดฝนและปริมาณน้ำฝนตามธรรมชาติ มีค่าผิดปกติตามมา จึงจำเป็นต้องมีการแสวงหาวิธีการ และความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน ในการอนุรักษ์ป่าไม้ ไม่ให้ถูกทำลายเพิ่มขึ้น และการฟื้นฟูสภาพผืนป่า ที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม


กองพลทหารราบที่ 5 จึงได้มอบหมายให้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จัดทำโครงการปลูกป่าแนวกันไฟเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้บูรณาการร่วมกับ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ในการปลูกป่าแนวกันไฟ ในเนื้อที่ 4 ไร่ พันธุ์ไม้ จำนวน 2,000 ต้น ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านควนใต้ พื้นที่บริเวณน้ำตกยาโรย ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าและรักษาป่าไม้ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้กับประชาชนในพื้นที่


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts