พิษณุโลกแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย) หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

พิษณุโลกแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย) หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

 


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย) หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี


เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทยที่ได้กำหนดขึ้นเป็นวันแม่แห่งชาติ ( Mother’s Day ) ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีต ในการปกปักรักษาประเทศชาติ

และเพื่อสร้างกำลังพลของหน่วยให้มีองค์ความรู้สามารถเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย เผยแพร่ไปยังกำลังพลอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย) หลักสูตร 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนจิตอาสา และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 นาย จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3
ทั้งนี้การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแบบวิถี New normal ยังคงมีการระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) โดยยึดถือหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts