ศรีสะเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมชื่นชมสถานีรถไฟศรีสะเกษจัดสถานที่สะอาดสวยงามเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมมาก

ศรีสะเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมชื่นชมสถานีรถไฟศรีสะเกษจัดสถานที่สะอาดสวยงามเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมมาก

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีรถไฟศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางพรรณี พุ่มพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีรถไฟ ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ให้บริการประชาชนจาก จ.ศรีสะเกษ ไปตามเส้นทางถึง จ.อุบลราชธานี และจาก จ.ศรีสะเกษ ไปยังเส้นทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยนางพรรณี ได้เดินตรวจเยี่ยมตามสถานที่ต่าง ๆ ของสถานีรถไฟศรีสะเกษและพบว่า สถานีรถไฟศรีสะเกษมีการจัดตกแต่งอาคารสถานที่ได้อย่างสวยงามมาก ทุกจุดรอบบริเวณสถานีรถไฟมีการปรับปรุงใหม่หมด เช่น ที่พักผู้โดยสาร ช่องจำหน่ายตั๋ว ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บริเวณทางเท้าชานชาลาสถานี ป้ายบอกจุดให้บริการต่าง ๆ สถานที่จำหน่ายอาหาร ห้องสุขา สวนหย่อมหน้าสถานีรถไฟ ภายในบริเวณสถานีรถไฟ มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามมาก ทำให้ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการโดยสารรถไฟต่างพากันมีความสุขที่ได้เห็นสถานีรถไฟศรีสะเกษสะอาดสะอ้านสวยงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายเสริมศักดิ์ บุญรอง นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทุกคนมาให้การต้อนรับ

นายเสริมศักดิ์ บุญรอง นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนของสถานีรถไฟ ศรีสะเกษ ได้ร่วมใจกันพัฒนาปรับปรุงสถานีรถไฟทุกด้านอย่างเต็มที่ โดยในตอนเช้าทุกวัน จะมีการเข้าแถวประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน จากนั้น จะปล่อยแถวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนไปปฏิบัติหน้าที่พัฒนาความสะอาดตกแต่งอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้อาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อยสวยงาม การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเป็นระเบียบ เพื่อพร้อมที่จะให้การบริการประชาชนที่มาใช้บริการสถานีรถไฟศรีสะเกษได้อย่างเต็มที่

นางพรรณี พุ่มพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในโอกาสที่ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการให้บริการ ณ สถานีรถไฟศรีสะเกษ ตนขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และให้บริการด้วยความเต็มใจ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป///////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

 

Related posts