ศรีสะเกษ ผู้ว่าเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

ศรีสะเกษ ผู้ว่าเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 (จังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเทศบาลตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 (จังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด นายอำเภอยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด นายกสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 50 ราย พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น 3 ครอบครัว มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว 2 ครอบครัว มอบโล่เชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น 3 ราย มอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 50 คน มอบเงินสงเคราะห์จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้แก่ผู้สูงอายุ 5 ราย คนพิการ 5 ราย และเด็กในครอบครัวยากจน 10 ราย มอบผ้าอ้อมสนับสนุนโดย หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ บิ๊กซีศรีสะเกษ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด และ สสจ.ศรีสะเกษ ให้แก่ผู้สูงอายุ 10 ราย คนพิการ 10 ราย และเด็ก 10 ราย มอบนมผงสำหรับเด็ก สนับสนุนโดย หจก.ธงชัย ปิโตเลียม และบิ๊กซีศรีสะเกษ ให้แก่ครอบครัว 6 ราย

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้แล้วยังมีการมอบถุงพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ให้แก่ผู้นำชุมชน 10 ชุด มอบพันธุ์ไม้จากสำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ให้แก่เกษตรกร 3 ราย มอบเสื่อและมุ้งกันยุง สนับสนุนโดยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด 50 ผืน/50 หลัง มอบน้ำดื่ม/นม สนับสนุนโดยโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซด์ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด บิ๊กซีศรีสะเกษ ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ นายสมิทธิ หล้าพรหม ให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นได้มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้ตัวแทนนักเรียน 2 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตอำเภอยางชุมน้อยจำนวนมาก////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

 

Related posts