ประชุมติดตามการประเมินผลการดำเนินโครงการในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมติดตามการประเมินผลการดำเนินโครงการในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2565 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมติดตามการประเมินผลการดำเนินโครงการในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูหมอกเขาค้อ วิลเลจ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เข้าร่วมในการประชุมด้วย
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกทุก พาณิชย์จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

 

Related posts