พิธีเปิดงาน “ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย เกษตรวิถีสุโขทัย”

พิธีเปิดงาน “ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย เกษตรวิถีสุโขทัย”

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย เกษตรวิถีสุโขทัย” ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดภัย สู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 20 กลุ่ม


ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวอัญชัญ อินหันต์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย นางจรัสศศิ ศิลป์ชูศรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และนางคนึง เนื่องสนธิ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ ด้วย

Related posts