📣สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2565

📣สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2565

วันที่ 4 กันยายน 2565 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ที่ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร

สำหรับการแข่งขันเรือยาว มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแข่งขันอย่างเนืองแน่นเต็มทั้งสองฝั่งของแม่น้ำน่าน ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้
📌ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย
👉ชนะเลิศ ได้แก่ เรือพันแสง วัดยางคอยเกลือ จ.พิจิตร รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 400,000 บาท และโล่รางวัล
👉รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือพรพระแก้ว จ.สิงห์บุรี รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือนาวาสักสิด จาก สปป.ลาว รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง จ.ชลบุรี รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท

📌ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ก2
👉ชนะเลิศ ได้แก่ เรือพิจิตรนาวาล้านนาน่าน จ.น่าน รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือพรหลวงพ่อจักร จ.สระบุรี รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือสิงห์ปทุม จ.ปทุมธานี รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือพญาชาละวันสิงห์ลีโอ จ.พิจิตร รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

📌ประเภทเรือยาวกลางขนาดไม่เกิน 40 ฝีพาย
👉ชนะเลิศ ได้แก่ เรือจักรนารายณ์เขลางค์นคร จ.สระบุรี รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท คว้าชัยเป็นสมัยที่ 3 ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ เป็นกรรมสิทธิ์ ตามกฎที่วางไว้ที่ต้องเป็นแชมป์ 3 สมัยซ้อน
👉รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือเขาวงนาวา จ.กาฬสินธุ์ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือ ป.นำโชค 9 จ.ปทุมธานี รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือน่านนที จ.พิจิตร รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

📌ประเภทเรือยาวกลางไม่เกิน 40 ฝีพาย ก2
👉ชนะเลิศ ได้แก่ เรือพรวิเชียร-เขยร้อยเอ็ด จ.พิษณุโลก รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือกระทิงแดงเพชรสวนศรี จ.เพชรบุรี รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือชาติทองผาภูมิ จ.ราชบุรี รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือ ศรชัยทัพนาวา จ.อุบลราชธานี รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

📌ประเภทเรือยาวเล็ก ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย
👉ชนะเลิศ ได้แก่ เรือพันแสง จ.พิจิตร รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท
👉รองชนะอันดับ 1 ได้แก่ เรือเทพจุฬาลักษณ์ อัมรินทร์ จ.พิจิตร รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือระฆัง 8 ป.นำโชค จ.กรุงเทพฯ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือเพชรพรชัย จ.พิจิตร รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท

📌ประเภทเรือยาวเล็ก ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย ก2
👉ชนะเลิศ ได้แก่ เรือพรณภัสรา จ.ชุมพร รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 35,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรืออินทรีย์ทอง จ.นครสวรรค์ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรืออัครมงคลนาวา จ.สมุทรปราการ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือข้าวเหลืองทองสาวเมืองนนท์ จ.นนทบุรี รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

📌ประเภทเรือยาวเล็ก ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย (ภายใน จ.พิจิตร)
👉ชนะเลิศ ได้แก่ เรือพรหลวงพ่อแวว วัดคลองคู้ รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือสิงห์ลำนัง วัดลำนัง รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือศรนารายณ์ วัดวงกลม รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือชาละวันสิงห์ลีโอ อบต.ไผ่ขวาง รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท

📌ประเภทเรือยาวเล็ก ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย (ภายใน จ.พิจิตร) ก2
👉ชนะเลิศ ได้แก่ เรือเทพมงคล วัดประดาทอง รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือพรเมธี วัดท่าฬ่อ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือไกรทอง 3 วัดหัวดง รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือธิดาพิกุลทอง วัดบึงตะโกน รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

📌ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย (โบราณ)
👉ชนะเลิศ ได้แก่ เรือแม่พิกุลทอง จ.พิจิตร รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือพรพระเทพ จ.พิษณุโลก รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือเทพประสาทพร จ.พิจิตร รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
👉รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรืออัญญาแม่ดวงคำบัวเขียว จ.น่าน รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ
4 ก.ย.65

Related posts