พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามและเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เพื่อเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการในทุกรูปแบบและกลุ่มผู้ประกอบการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการในจังหวัดสุโขทัย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

 

Related posts