ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฎิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เน้นย้ำอย่าประมาท ดูแลตนเอง ลดช่องว่างไม่ให้ตกเป็นเป้าของผู้ก่อเหตุ

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฎิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เน้นย้ำอย่าประมาท ดูแลตนเอง ลดช่องว่างไม่ให้ตกเป็นเป้าของผู้ก่อเหตุ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.) ศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งพบปะ สอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายข้อสั่งการในมาตรการความปลอดภัยของกำลังพล การปฎิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และการ pop-up ในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง รวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อีกทั้ง ได้กำชับเพิ่มมาตรการความเข้มข้น การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล พร้อมทั้งมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี พันโท สกล มีสัมฤทธิ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 / หัวชุดควบคุมเจ้าหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดนราธิวาส ปลัดอำเภอตากใบ พร้อมด้วยส่วนที่เกี่ยวร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำให้ชุดคุ้มครองตำบล หมั่นฝึกทบทวน อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของกำลังพล ที่จะสามารถตั้งรับได้ในทุกสถานการณ์ และที่สำคัญให้ปฏิบัติตามนโยบายสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาตรการป้องกันฐานปฏิบัติการต้องมีความพร้อม ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์คนดี ไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งได้กำชับเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล( ชคต.) และได้เน้นย้ำการปฎิบัติตนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล และเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งขอให้กำลังพลทุกนายปฎิบัติงาน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้ชุดคุ้มครองตำบล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและสามารถควบคุมพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้ในทุกมิติ

Related posts