หอการค้า MCC เสนอ!!! ต้องการแรงงานไทยกว่า 200 คน หวังแก้ปัญหาคนว่างงาน พร้อมสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพเชฟประกอบอาหารไทยสู่สากล

หอการค้า MCC เสนอ!!! ต้องการแรงงานไทยกว่า 200 คน หวังแก้ปัญหาคนว่างงาน พร้อมสร้างโอกาสพัฒน…

Read More

ผู้บริหาร 3 จชต. กว่า 166 คน อบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้” สร้างแนวคิดการพัฒนาเมือง เชื่อมโยงเครือข่ายปฏิบัติงานขับเคลื่อนสังคมสันติสุข

ผู้บริหาร 3 จชต. กว่า 166 คน อบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้” สร้างแนวคิดก…

Read More

นิพนธ์ เปิด MONEY EXPO HATYAI 2022 ชู ส่งเสริมSMEและคนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึงแหล่งทุน ช่วยยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้ เผยตัวเลข 10 ปีที่ผ่านมา มียอดทำธุรกิจในพื้น ที่กว่า 1.2 แสนล้านบาท

นิพนธ์ เปิด MONEY EXPO HATYAI 2022 ชู ส่งเสริมSMEและคนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึงแหล่งทุน ช่วยยกระ…

Read More