กองพลทหารราบที่ 15 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ศาสตร์พระราชา จัดการฝึกอบรมการเรียนรู้ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาในพื้นที่

กองพลทหารราบที่ 15 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  “สืบสาน รักษา แ…

Read More

ศรีสะเกษ นายกเทศบาลพยุห์ไอเดียเก๋เลี้ยงปลากบปลูกผักเอาไว้นำไปช่วยงานบุญของชาวบ้าน พร้อมทั้งปลูกต้นพลูไว้เก็บใบพลูไปแจกจ่ายให้คุณแม่คุณยายไปเคี้ยวหมากด้วยเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน

ศรีสะเกษ นายกเทศบาลพยุห์ไอเดียเก๋เลี้ยงปลากบปลูกผักเอาไว้นำไปช่วยงานบุญของชาวบ้าน พร้อมทั้…

Read More

🍀💐พิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงบริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร

🍀💐พิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ…

Read More

ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระน…

Read More

ผู้ว่าฯพิจิตร เปิดศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้ว่าฯพิจิตร เปิดศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งย…

Read More