ศอ.บต. ร่วมกับ บพท. และ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดึงผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพหลากหลาย ระดม วิเคราะห์ภาพอนาคต วางยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดนใต้ 2566-2575

ศอ.บต. ร่วมกับ บพท. และ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดึงผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพหลากหลาย ระด…

Read More

พิษณุโลกแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย) หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

พิษณุโลกแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย (หลักส…

Read More

สตูล กอ.รมน.สตูลพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หลังได้รับข้อร้องเรียนการดูดทรายในคลองสาธารณะ

สตูล กอ.รมน.สตูลพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หลังได้รับข้อร้องเรียนการดูดทรายในคลองสาธารณะ …

Read More

ศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัดเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่สะใภ้ถูกน้องสามีจ่อยิงต่อหน้าลูก 2 คน

ศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัดเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่สะใภ้ถูกน้องสามีจ่อยิงต่อหน้าลูก 2 คน …

Read More

ผอ.ศปพร. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เดินตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สะพานไม้ “บ้านเจาะบากง” อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ผอ.ศปพร. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เดินตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สะพานไม้…

Read More