องมนตรี ลงพื้นที่มอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์พระดาบสชายแดนภาคใต้ เผยศิษย์พระดาบสทุกคนต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดา มารดา หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ พร้อมร่วมประชุมกับส่วนราชการเพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา

องมนตรี ลงพื้นที่มอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์พระดาบสชายแดนภาคใต้ เผยศิษย์พระดาบสทุกคนต้องเป็นบ…

Read More

“นิพนธ์” เสนอตัดมาตรา6(2) ถกร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ…. เพื่อหาข้อสรุปในส่วนของกฏหมายฉบับนี้

“นิพนธ์” เสนอตัดมาตรา6(2) ถกร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริ…

Read More

ศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงร่วมกับมูลนิธิ พศช.จัดพิธีเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างประจำปี 2565 มอบเกียรติบัตรยกย่องแม่ดีเด่น อ.กันทรลักษ์ ชายแดนไทย – กัมพูชาด้านปราสาทพระวิหาร

ศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงร่วมกับมูลนิธิ พศช.จัดพิธีเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างประจำปี 2565 มอบ…

Read More

จังหวัดสงขลา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชน หมู่บ้าน และตำบลดีเด่น และรางวัลชนะเลิศ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

จังหวัดสงขลา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชน หมู่บ้าน และต…

Read More

🚨📡เทศบาลเมืองพิจิตร จับมือ NT ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร เดินหน้าใช้เทคโนโลยี ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ “Phichit Smart City”

🚨📡เทศบาลเมืองพิจิตร จับมือ NT ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร เดินหน้าใช้เทคโนโลยี ก้าวสู่เมืองอัจฉ…

Read More