ตชด.สุโขทัย ฟื้นฟูให้กำลังใจประชาชนหลังน้ำท่วม

ตชด.สุโขทัย ฟื้นฟูให้กำลังใจประชาชนหลังน้ำท่วม


๑. หน่วยที่รายงาน : กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.
๒. ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาภัยพิบัติ(อุทกภัย)
๓. วันที่ดำเนินกิจกรรม : วันพุธ ที่ ๑๖ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
๔. สถานที่จัดกิจกรรม : ม.๑ ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย


๕. รายละเอียดของกิจกรรม : ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศักดิ์ศิริ เข็มขาว ผกก.๖ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม รอง ผกก.๖ บก.กฝ.ฯ, พ.ต.ท.ปรัชญา กัลป์ธนวงศ์ ผบ.ร้อยกก๖.บก.กฝ.ฯ(หัวหน้าชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย) และ ร.ต.อ.ศุภกร วันทัพ (หัวหน้าชุดจิตอาสา) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย และชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ อบต.ปากแคว โดยการนำของ นายวีรศักดิ์ แสงทอง นายก อบต.ปากแคว โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติอุทกภัย(ขั้นการฟื้นฟู) โดยร่วมกันขนย้าย ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน ของ นายจรัญ พึ่งเงิน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ม.๑ ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
๖. ข้าราชการตำรวจจิตอาสาของหน่วยที่รายงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๐ นาย
๗. รายละเอียดปรากฏตามภาพการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่แนบมา พร้อมนี้

Related posts