น่าน จัดแถลงผลสรุปผลงานรอบ 6 เดือน ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำส่วนราชการจังหวัดน่าน พบสื่อมวลชน เชื่อมความสัมพันธ์ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดน่าน

น่าน จัดแถลงผลสรุปผลงานรอบ 6 เดือน ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำส่วนราชการจังหวัดน่…

Read More

พลังงาน – กฟผ. ร่วมสืบสานแสงแห่งธรรม ติดตั้งโซลาร์เซลล์เบอร์ 5 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในหลวง ร.10

ฉบับที่ 90 / 2567 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 พลังงาน – กฟผ. ร่วมสืบสานแสงแห่งธรรม ติดตั้งโซลาร…

Read More

พาณิชย์สุโขทัย ! เข้าร่วมการเสวนาการส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน @ เชียงใหม่

พาณิชย์สุโขทัย ! เข้าร่วมการเสวนาการส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน @ เชียงใหม่     วัน…

Read More

🌕 พระสงฆ์ 5 จชต. ร่วมรับฟังกระบวนการเยียวยาจากหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่ ปชช.ในพื้นที่ จชต.

🌕 พระสงฆ์ 5 จชต. ร่วมรับฟังกระบวนการเยียวยาจากหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่ ปชช.ในพ…

Read More

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เริ่มแล้ว! “พิพัฒน์” หนุนยกระดับฝีมือแรงงานเยาวชนไทย มุ่งสู่มาตรฐานโลก

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เริ่มแล้ว! “พิพัฒน์” หนุนยกระดับฝีมื…

Read More