คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อทบทวนการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อท…

Read More

“พิพัฒน์” มุ่งความปลอดภัย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ในทุกกิจการภาคใต้ เน้นธุรกิจท่องเที่ยวและสถานบันเทิง

“พิพัฒน์” มุ่งความปลอดภัย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ในทุกกิจการภาคใต้ เน้นธุรกิจท่องเที่ยวและสถาน…

Read More

สตูล ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567

สตูล ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567       วันนี้ 3 ก…

Read More

นายอัครเดช บังสันเทียะ นายก.อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดโครงการกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ

นายอัครเดช บังสันเทียะ นายก.อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดโครงการกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ &#82…

Read More

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกป่าภายใต้โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกป่าภายใต้โครง…

Read More