น่าน หน่วยประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน จัดโครงการอบรมพัฒนาสื่อสาธารณะ เพื่อการรณรงค์ แจ้งเตือนภัยผู้บริโภค

น่าน หน่วยประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน จัดโครงกา…

Read More

น่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาน้ำ ที่ดินทำกิน และส่งเสริมการปลูกกาแฟ

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจราชการและติดตา…

Read More

พิพัฒน์ปิ๊งไอเดียดันกระจูดพัทลุงเป็นสินค้าพรีเมียม หนุนกลุ่มอาชีพอิสระครบวงจร

พิพัฒน์ปิ๊งไอเดียดันกระจูดพัทลุงเป็นสินค้าพรีเมียม หนุนกลุ่มอาชีพอิสระครบวงจร นายภูมิพัฒน์…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. และบุคลากร ศอ.บต. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เลขาธิการ ศอ.บต. และบุคลากร ศอ.บต. เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เ…

Read More

ก.แรงงาน ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลัดกระทรวงแรงงาน นำผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ตามโครงการ 72 ล้านต้น พล…

Read More