เยาวชนทีมนักประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เดินทางกลับมาถึงจังหวัดน่านแล้ว หลังจากคว้ารางวัลระดับเหรียญทองและ Special Award จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น

เยาวชนทีมนักประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เดินทางกลับมาถึงจังหวัดน่านแล้ว หลังจากคว้ารางวัล…

Read More

เลขารัฐมนตรีฯ “อารี”เยี่ยมผู้ฝึกนวดหน้าเพื่อความงาม อัพสกิลแรงงาน รับท่องเที่ยวสุขภาพบูม

เลขารัฐมนตรีฯ “อารี”เยี่ยมผู้ฝึกนวดหน้าเพื่อความงาม อัพสกิลแรงงาน รับท่องเที่ยวสุขภาพบูม &…

Read More

ปลัดแรงงาน แจงการกำหนดสูตรค่าจ้างไม่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 87 พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ.2541 หลัง 5 กรรมการค่าจ้าง ร้อง มติบอร์ดชุดที่ 22 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย “ปรับสูตรคำนวณฯ ใหม่ เป็น 400 บาท”

ปลัดแรงงาน แจงการกำหนดสูตรค่าจ้างไม่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 87 พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ.2541 หลัง…

Read More

สวนนงนุชพัทยา สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวาย 9 วัด 9 ต้น เนื่องในวันเข้าพรรษา

สวนนงนุชพัทยา สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวาย 9 วัด 9 ต้น เนื่องในวันเข้าพรรษา  …

Read More