พิษณุโลก กองบิน ๔๖ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก กองบิน ๔๖ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะหัวหน้าคณะหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๖ พร้อมด้วย คุณ อภิชญา บุญญะพาศ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ นำหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๖ พิษณุโลก ออกช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่บ้านคลองเป็ด หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


ในการนี้ ได้มอบอุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การศึกษา ผ้าห่มกันหนาว ชุดยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเป็ด จำนวน ๑๐ ทุน
นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี จาก หมวดดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖, การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ, การให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และให้บริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย

ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts