อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ของชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ของชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก

 


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 จัดโดยชมรม 10 สถานี 12 ความถี่ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธี และมี นายมนต์รัตน์ ปาลิวนิช (ดอกรักเมืองสองแคว) ประธานชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะที่ปรึกษาและสมาชิกชมรมให้การต้อนรับ

ณ โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบ-นงนุช อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวจัดประจำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งมอบความสุข ความรัก ความอบอุ่น ให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารภายในจังหวัดพิษณุโลก ภายในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการได้กิจกรรมจิตอาสาบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับชุมชน.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts