ศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

ศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เกษตรอินทรีย๊วิถีศรีสะเกษ โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ดร.วุฒิเดช ทองพูล ประธานเครือข่ายโคกหนองนา จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชถมชนจังหวัดศรีสะเกษ ชาวโคกหนองนาจังหวัดศรีสะเกษ และข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทำการปลูกผักสวนครัวบริเวณหลังบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะกษ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก ประจำปี 2566 และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนชาวศรีสะเกษหันมาปลูกผักสวนครัวกินเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายภายในครอบครัวและมีความปลอดภัยแบบเกษตรอินทรีย์วิถึศรีสะเกษด้วย

นายสำรวย เกษกุล รองผวจ.รักษาราชการแทนผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เกษตรอินทรียห์วิถีศรีสะเกษ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในปีนี้ จ.ศรีสะเกษได้สนับสนุนให้ประชาชนชาวศรีสะเกษหันมาปลูกผักสวนครัวกินเองเพื่อลดรายจ่ายภายในครอบครัวและมีความปลอดภัย โดยปลูกไว้หลังบ้าน และริมรั้วแบบเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ในพื้นที่เพียงเล็กน้อย ให้เพียงพอกิน เมื่อเหลือกินก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วย และเป็นสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อนบ้านแบบวิถีศรีสะเกษ

ด้าน ดร.วุฒิเดช ทองพูล ประธานเครือข่ายโคกหนองนา จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เครือข่ายโคกหนองนา จังหวัดศรีสะเกษมีทั้งสิ้นจำนวน 22 อำเภอ จำนวน 1,726 แปลง โดยเน้นหนักการปลูกพืชผักในรูปแบบโคกหนองนา แบบเกษตรอินทรีย์ตามหลักของศาสตร์พระราชาของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อด้วยรัชกาลที่ 10 คือส่งเสริมให้พี่น้องชาวศรีสะเกษ ปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก เพื่อให้ชาวศรีสะเกษมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อความมั่งคั่งยั่งยทนเป็นเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลกต่อไป////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts