ศรีสะเกษ องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 09.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และรับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

จากนั้น องคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ และพบปะกับผู้แทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และนำอธิการบดี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ข้าราชการ มาร่วมประชุมและบรรยายผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยให้รับทราบ

 

Related posts