รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือกำลังพลและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือกำลังพลและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส


วันนี้ ( 20 ธันวาคม 2565 ) เวลา 11.00 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกำลังพลและครัวครัวภายในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส และชุมชนโดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม หลังจากในพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

โดยได้มอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกนำไปแจกจ่ายให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนบริเวณรอบค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมนำความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อเป็นขวัญกำลังให้ทุกคนอดทนฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า “ทหารพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชนในทุกโอกาส”


ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามข่าวสารจากหน่วยราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่และหากพื้นที่ใดเกิดเหตุภัยพิบัติก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts