พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม ทำไพมารี่โหวต เพื่อให้สมาชิกพรรคร่วมไทยสร้างสร้างมีส่วนในการตัดสินใจส่งสมาชิกฯลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 9 เขต

พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม ทำไพมารี่โหวต เพื่อให้สมาชิกพรรคร่วมไทยสร้างสร้างมีส่วนในการตัดสินใจส่งสมาชิกฯลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 9 เขต

วันที่ 26 ทีนาคม 2566 มีรายงานข่าว จากพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) จังหวัดสงขลา ว่า เมื่อเวลา 14.00 น. ที่บ้านพักของนายเจือ ราชสีห์ ในตำบล.เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม ทำไพมารี่โหวต เพื่อให้สมาชิกพรรคร่วมไทยสร้างสร้างมีส่วนในการตัดสินใจส่งสมาชิกฯลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 9 เขตในจังหวัดสงขลา โดยมีนายประพันธ์ ฉลวยธนาพร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครส.ส ทั้ง 9 เขต.และสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมกว่า 200 คน เข้าร่วม


โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอรายชื่อผู้สมัครระบบบัญชีราชื่อของพรรคจำนวน 100 คน และมีตัวแทนของสมาชิกพรรคในแต่ละเขตเพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็นตัวแทนของพรรคในการลงสมัครส.ส เขต 1 นายเจือ ราชห์สี ,เขต 2 นายศาสตราศรีปาน ,เขต 3 นายพยม พรมเพชร ,เขต4 ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี ,เขต 5 นายปรีชา สุขเกษม ,เขต 6 นายภูวดล วงษ์โสภณากุล ,เขต 7 นายกุศล ขุนดำ ,เขต 8 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม และเขต 9 นายวีระชาติ สุเมธจรัญ โดยในที่ประชุมยกมือมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้ที่เสนอตัวสมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและทั้ง 9 คนเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อและทั้ง 9 เขตตามที่สมาชิกพรรคเสนอมา


นายเจือ ราชสีห์ ตัวแทนว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า วันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติสงขลา มีความพร้อมที่จะ ส่งส.ส ลงสนามเลือกทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ และในส่วนของจังหวัดสงขลาซึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติได้เตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้และวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติมีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้ง 9 เขต และมั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติสามารถปักธงในเขต 1 สงขลาและอีก 8 เขตได้อย่างแน่นอน

Related posts