!!! 4 เขต จ.สุโขทัย ปฏิหาริย์ ! มีจริง ได้เลข 6 เดียวกัน ทั้งจังหวัดสุโขทัย

!!! 4 เขต จ.สุโขทัย ปฏิหาริย์ ! มีจริง ได้เลข 6 เดียวกัน ทั้งจังหวัดสุโขทัย

 


ได้ยกทีม ฯ จ.สุโขทัย ได้ หมายเลข 6 ทั้ง 4 เขต ของ พรรคเสรีรวมไทย


1 นางสาวทัศนา บัวคำ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จ.สุโขทัย
ได้หมายเลข 6


2.นายนทีกานต์ ยิ้มยวน ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จ.สุโขทัย
ได้ หมายเลข 6


3. ร.ต.อ.สรวิศ เฟื่องมณี
ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จ.สุโขทัย
ได้หมายเลข 6


4.นายสะอาด กาฟัก
ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จ.สุโขทัย
ได้หมายเลข 6

Related posts