ศรีสะเกษ นอ.ภูสิงห์ เปิดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของตำบลดงรัก

ศรีสะเกษ นอ.ภูสิงห์ เปิดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของตำบลดงรัก


เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามโรงเรียนบ้านจำปานวง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลดงรัก ประจำปี 2566 มี น.ร. เยาวชน และประชาชน ในเขต ต.ดงรัก มาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่จัดการแข่งขันขึ้นในครั้งนี้จำนวนมาก บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความสนุกสนานคึกคัก โดยมี นายอนุวัฒน์ ธรรมพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอำเภอภูสิงห์ นายนิตติกร ธรรมพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก คณะผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปานวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซรสะโบว ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันและให้การต้อนรับ

จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ดังนั้น อ.ภูสิงห์ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านกีฬาอันเป็นหนทางให้ห่างไกลจากยาเสพติดทั้งปวง และเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดี ของเยาวชนและประชาชนทั่วไประหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลดงรักให้มีความสมัครสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts