!!! จังหวัดสุโขทัย รับรางวัลต้นแบบ Excellentaward เป็นอันดับที่1 ของประเทศ…

!!! จังหวัดสุโขทัย รับรางวัลต้นแบบ Excellentaward เป็นอันดับที่1 ของประเทศ…

 


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบรางวัลจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่น การจัดทำบัญชีรายการข้อมูลภาครัฐ government data cattalog เพื่อนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เขารับรางวัลในพิธีครั้งนี้ โดยจังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดได้รับรางวัล จังหวัดต้นแบบ Excellent award เป็นอันดับ 1 ของประเทศในครั้งนี้…

 

Related posts