!!! ตชด สุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากร โครงการสานสัมพันธ์ น้อง- พี่ โดย สนง.คมประพฤตืฯ จัดอบรมฯ…

!!! ตชด สุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากร โครงการสานสัมพันธ์ น้อง- พี่ โดย สนง.คมประพฤตืฯ จัดอบรมฯ…

 


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 พ.ต.อ.นพพร กวาวหนึ่ง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ พ.ต.ท.ปรัชญา กัลป์ธนวงศ์ หน.ชุดมวลชนสัมพันธ์และวิทยากร ตชด.ร่วมฝึกอบรมโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัด อบรมระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 ณ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

Related posts