ศรีสะเกษ จัดยิ่งใหญ่งานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพอย่างครบวงจร ในพืชสมุนไพร

ศรีสะเกษ จัดยิ่งใหญ่งานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพอย่างครบวงจร ในพืชสมุนไพร

 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ ได้จัดงานนี้ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข วิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ 888 วิสาหกิจชุมชนศรีสวยยิ่งแปรรูปหอมแดง

และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ต่างๆ โดยมี นายศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเครือข่ายบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายบุคลากรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพอย่างครบวงจร ในพืชสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 9 ชนิดประกอบด้วย มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล ขิง หอมแดง กระเทียม ข่า และพริก ทั้งในส่วนการปลูก การผลิตอย่างมีคุณภาพและสร้างมูลค่า การนำมาใช้ในระบบบริการสุขภาพ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคเอกชนหรือการตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ยังได้มีการบูรณาการร่วมกับ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมโยงการตลาดพืชสมุนไพร ทั้งห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านศรีสะเกษ ให้มีอัตลักษณ์อีกด้วย////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts