โรงเรียนนิด้าศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “นิด้าเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2566 รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ภายใต้สโลแกน ” มิตรภาพเหนือชัยชนะ”

โรงเรียนนิด้าศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “นิด้าเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2566 รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ภายใต้สโลแกน ” มิตรภาพเหนือชัยชนะ”

 

(21 ก.ย.33) ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิด้าศึกษา ม.7 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สขลา โรงเรียนนิด้าศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน”นิด้าเกมส์”ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ขึ้น ภายใต้สโลแกน”#มิตรภาพเหนือชัยขนะ”เริ่มต้นตั้งขวนบนถนนหมายเลข 4309 ตรงข้ามโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน เดินมาตามถนนจนเข้าสู่บริเวณพิธีเปิด โดยมีครู ผู้ปกครอง ร่วมให้กำลังใจ

พร้อมกันนั้น ทางฝ่ายท้องถิ่น นำโดย นายย่าโกบ หละตำ กำนันตำบลเกาะแต้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ร่วมกันอำนวยความสะดวกความปลอดภัยด้านการจราจร โดยมีรถพยาบาลจากเทศบาลต.เกาะแต้ว ให้การสนับสนุนตลอดเส้นทาง

ภายในสนามกีฬา มีการเริ่มต้นอันเชิญ #พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดย เด็กชายไซฟุ้ลเลาะฮ์ สายสลำ นักเรียนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันเปิดโลกอิสลามศึกษา ในรายการท่องจำ #อัลกุรอ่าน ระดับประถมศึกษา

นายรอศักดิ์ แหละเหล็ม หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา กล่าวรายงานว่า การจัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง “ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้มีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนรักการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ภายใต้สโลแกนที่ว่า”#มิตรภาพเหนือชัยชนะ”

นายธนกฤต เหมสนิท ผู้ช่วย นายสรรเพชญ์ บุญญามณี ส.ส.ปชป. สงขลา เขต 1 ประธานเปิดการแข่งขัน กล่าวชื่นชมคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน รวมถึงผู้นำชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้สนับสนุนให้มีจัดการแข่งขันขึ้นมา การแข่งขันกีฬานั้น ย่อมก่อให้เกิดความรักความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้ว ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในหมู่คณะอีกด้วย

และยังกล่าวว่า ทุกฝ่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งฝ่ายบริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งถือว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แสดงศักยภาพ โดยทางโรงเรียนได้เน้นการทำกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักการให้อภัย รู้จักน้ำใจนักกีฬาอีกด้วย

ดร.หมัด บินยะโกป ผู้รับใบอนุญาต กล่าวว่า โรงเรียนนิด้าศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญบูรณาการด้านศาสนา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีกรอบความคิดหรือคอนเซ็ป ดี เก่ง เด่น เริ่มเปิดสอนครั้งแรกปี 2556 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ป.6 ปัจจุบันเริ่มขยายไปถึง ม.1 เป็นปีแรก มีครูทั้งหมด 29 คน ครูสอนต่างชาติจากประเทศเคนยาและประเทศอินโดนีเซีย รวม 3 คน นักเรียนทั้งหมด 457 คน

#KasemLimaphan #เกษมลิมะพันธุ์ #สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

Related posts