Sukhothai MOC ! เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการฯ งาน OTOP CITY 2023

Sukhothai MOC ! เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการฯ งาน OTOP CITY 2023


วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย นายยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวธมนวรรณ อรทัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุโขทัย ที่นำสินค้ามาจำหน่ายในงาน OTOP CITY 2023 ภายใต้ธีม“ช้อปสนุก..ส่งสุขท้ายปี สินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย“ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 21.00 น. ซึ่งจังหวัดสุโขทัยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 35 ราย รวม 33 บูท แบ่งออกเป็น บูทปกติ 5 ประเภท ผลิตภัณฑ์ 17 บูท บูทศิลปิน OTOP 8 บูท OTOP ขึ้นเครื่อง 1 บูท บจ.ประชารัฐรักสามัคคี 1 บูท OTOP ชวนชิม 5 บูท บูทกระทรวงพาณิชย์ 1 บูท จำแนกประเภทเป็นอาหาร 5 ราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย 19 ราย ของใช้/ของที่ระลึก 4 ราย OTOP ชวนชิม 5 ราย มียอดจำหน่าย 3 วัน ทะลุ 3 ล้านกว่าบาทแล้ว

Related posts