ผู้ทุพพลภาพ อุ่นใจ พิพัฒน์ รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมถึงบ้านพัก จ.พิจิตร

ผู้ทุพพลภาพ อุ่นใจ พิพัฒน์ รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมถึงบ้านพัก จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านพัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ราย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความรู้สึกในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ตนได้เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมถึงบ้านพัก โดยได้นำความห่วงใย พร้อมกับได้พูดคุยเพื่อให้กำลังใจ สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ประกันตน อีกทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

ในการนี้ ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ที่จำเป็น มามอบให้กับผู้ประกันตนที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ราย โดยผู้ประกันตนรายแรกคือ นางสาวพัชรินทร์ อินหันต์ อายุ 42 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับมารดา ในตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ กระดูกสันหลังหัก เป็นเหตุให้ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 78 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 4,144 บาท ตลอดชีวิต

และรายที่ 2 คือ นายวิชิต อิ่มใจ อายุ 47 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับน้องสาว ในตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทุพพลภาพจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบ เป็นเหตุให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง เดินได้โดยใช้ไม้พยุง การรับรู้ช้า พูดได้แต่ไม่ชัดเจน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 55 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,360 บาท ตลอดชีวิต

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเสริมว่า สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจสำคัญในการคุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง อีกทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ไม่ว่าจะเกิดจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง และทำให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

……………………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506

Related posts