สคบ.สุโขทัย ! ตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

สคบ.สุโขทัย ! ตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่


วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย(ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุโขทัย) ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุโขทัย โดย นายอธิบไตย ไกรราช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ,อำเภอเมืองสุโขทัย)

ร่วมบูรณาการการตรวจสอบกระเช้าหรือชุดของขวัญเทศกาลปีใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร , โลตัส และบิ๊กซี สาขาพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อตรวจสอบว่า : มีการปิดป้ายฉลากชื่อสินค้า ราคา ประเภท วันหมดอายุ ไว้หรือไม่ และมีรายละเอียดตรงกับฉลากสินค้าที่ติดกำหนดโฆษณาไว้หรือไม่ ! อันเป็นการป้องปรามป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ และอาจมีผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้


ผลการตรวจสอบ : ไม่พบกระเช้าของขวัญในห้างฯ ดังกล่าว กระทำผิดหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่อย่างใด
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย (อกก.สคบ.จ.สท.) และนายสรายุทธ แจ่มจิราศัย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการได้เข้าร่วมบูรณาการการตรวจสอบฯ ในครั้งนี้ด้วย

Related posts