ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุโขทัย

 


วันนี้ (19 ธันวาคม 2566) เวลา 13.30 น. นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ก.ธ.จ.สุโขทัย เพื่อสอดส่องผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 (กม.3+131) กับทางหลวงหมายเลข 1272 (กม.7+625) ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ 25,000,000 บาท ซึ่งรับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย และโครงการปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 19,175,000 บาท ซึ่งรับผิดชอบโดยโครงการชลประทานสุโขทัย
ทั้งนี้ การดำเนินงานของทั้ง 2 โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายที่กำหนด

Related posts