ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.จังหวัดสุโขทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.จังหวัดสุโขทัย


วันนี้ (20 ธันวาคม 2566) เวลา 11.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบเงินสงเคราะห์ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. เรื่องรายได้ ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย โดยมีครัวเรือนเป้าหมายดังนี้


1. นางชะลอ ปานาง อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 82/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลอนหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีอาการปวดขาตลอดเวลา อาศัยอยู่กับหลานเป็นบ้านชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม มีรายได้จากเบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท
2. นางชุบ ม่วงคำ อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลอนหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นผู้พิการทางการมองเห็น ที่พักอาศัยอยู่เป็นบ้านชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท และเบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท


ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนเป้าหมายในด้านต่างๆ เช่นความต้องการด้านอาชีพของครัวเรือน สิ่งของที่จำเป็นต่างๆในการดำรงชีพของครัวเรือน และแนวทางการสร้างความยั่งยืนเรื่องรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย “ประชาชนคนสุโขทัยที่ประสบปัญหาสังคม จะต้องได้รับการช่วยเหลือ และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

Related posts