💢💢 พช.สุโขทัย ทำ (one) ต้องได้มากกว่า (one) เข้าสู่วันที่ (five) ของการจัดงาน OTOP City (two)(zero)(two)(three) ยอดจำหน่ายรวม กว่า (one)(four) ล้านบาท 💰💰

💢💢 พช.สุโขทัย ทำ (one) ต้องได้มากกว่า (one) เข้าสู่วันที่ (five) ของการจัดงาน OTOP City (two)(zero)(two)(three) ยอดจำหน่ายรวม กว่า (one)(four) ล้านบาท 💰💰 (moderate volume) รายงานยอดจำหน่ายงาน OTOP City (two)(zero)(two)(three) ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2566 (quiet volume)

💸 ยอดจำหน่ายประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2566 มีดังนี้ 💢
1. ประเภทอาหาร จำนวน 5 กลุ่ม/ราย จำนวน 97,700 บาท
2. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 1,592,100 บาท
3. ประเภทของใช้ฯ จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 68,580 บาท
4. ประเภทชวนชิม จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 310,000 บาท
📌📌รวมยอดจำหน่ายประจำวัน 2,068,380 บาท 📌📌
✅️ ยอดจำหน่ายสะสม 14,690,043 บาท

💰💰 ผู้ประกอบการยอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรก 💰💰
1. บ้านทองสมสมัย ยอดจำหน่าย 649,100 บาท
2. ร้านทองนันทนา ยอดจำหน่าย 280,000 บาท
3. ร้านภูวนาถ กระหรี่ 2 ปั๊บ ยอดจำหน่าย 120,000 บาท
4. ร้านทองอรอนงค์ ยอดจำหน่าย 89,000 บาท
5. ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยบ้านนา ยอดจำหน่าย 85,000 บาท

 

📷 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ภาพ/ข่าว
#TeamComeTrue
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#OTOPสุโขทัย
#OTOPCity2023
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Related posts