🌟พช.สุโขทัย ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

🌟พช.สุโขทัย ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

🌈วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดวังตะคร้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย พร้อมนำทุกภาคส่วนถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายเอนก วิทยาพิรุณทอง นายอำเภอบ้านด่านลานหอย กล่าวบรรยายสรุปสภาพพื้นที่ของอำเภอและปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

📌ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมนำทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุโขทัย มอบให้เด็กอายุ 0 – 6 ปี ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย นำโดยนางสาวณัฐชยา พรมมี พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย ประสานเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนและกลุ่มอาชีพในพื้นที่ร่วมจัดแสดงเพื่อบริการและจำหน่ายสินค้าชุมชนให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#SDGTH
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#cdd
#changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขฯ
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

Related posts