พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เชิญชวนเที่ยวงาน “วันของดี เมืองกล้วยตาก” อ.บางกระทุ่ม

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เชิญชวนเที่ยวงาน “วันของดี เมืองกล้วยตาก” อ.บางกระทุ่ม

 


วันที่ 21 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกเที่ยวงาน “วันของดี เมืองกล้วยตาก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม (หลังเก่า) จังหวัดพิษณุโลก โดยปีนี้กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดงานดังกล่าว ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันของดีเมืองกล้วยตาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก”

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของดีอำเภอบางกระทุ่มให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการซื้อ/ขาย และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบางกระทุ่มและส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานของดีอำเภอให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดธิดาเมืองกล้วยตาก นิทรรศการ การแสดงดนตรี และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts