🌈พช.สุโขทัย ร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด จิบกาแฟ แลราชรถ

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

🌈พช.สุโขทัย ร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด จิบกาแฟ แลราชรถ

วันนี้ (21 ธันวาคม 2566 ) เวลา 07.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด จิบกาแฟ แลราชรถ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สำนักงานแขวงทางหลวงสุโขทัย ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดงานร่วมกันของ แขวงทางหลวงสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะหารืออย่างเรียบง่ายไม่เป็นทางการ สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการในการติดต่อประสานงานกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟจะจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยมีส่วนราชการต่างๆหมุนเวียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม

📌ในการนี้ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ให้ท่านผู้บริหารและส่วนราชการต่างๆได้ทราบ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#SDGTH
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#cdd
#changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขฯ
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

Related posts