จังหวัดสุโขทัยจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2566

จังหวัดสุโขทัยจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2566


วันนี้ (21 ธันวาคม 2566) เวลา 09.30 น. ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต Soil and Water : a source of life โดยมี นายดนัย พรอำนวยลาภ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน รวมถึงประชาชน เข้าร่วมในพิธี


งานวันดินโลก ประจำปี 2566 จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับวันดินโลกให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดย องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศพระเกียรติคุณรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น”วันดินโลก” ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการจัดการทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เป็นพระองค์แรกของโลก


โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย จุดเรียนรู้และนิทรรศการวันดินโลก นิทรรศการด้านทรัพยากรดิน จุดสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง แปลงรวบรวมสายพันธุ์ยาแฝก จุดสาธิตการปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ และแปลงสาธิตการจัดระบบอนุรักดินและน้ำ เพื่อสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood

Related posts