💢💢 พช.สุโขทัย ทำ (one) ต้องได้มากกว่า (one) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุโขทัย มียอดจำหน่ายงาน OTOP City 2023 รวม 6 วัน กว่า (one)(seven) ล้านบาท 💰💰

💢💢 พช.สุโขทัย ทำ (one) ต้องได้มากกว่า (one) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุโขทัย มียอดจำหน่ายงาน OTOP City 2023 รวม 6 วัน กว่า (one)(seven) ล้านบาท 💰💰
(moderate volume) รายงานยอดจำหน่ายงาน OTOP City (two)(zero)(two)(three) ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2566 (quiet volume)

 

 

💸 ยอดจำหน่ายประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2566 มีดังนี้ 💢
1. ประเภทอาหาร จำนวน 5 กลุ่ม/ราย จำนวน 89,400 บาท
2. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 2,026,700 บาท
3. ประเภทของใช้ฯ จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 106,560 บาท
4. ประเภทชวนชิม จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 282,000 บาท
📌📌รวมยอดจำหน่ายประจำวัน 2,504,660 บาท 📌📌
✅️ ยอดจำหน่ายสะสม 17,194,703 บาท

💰💰 ผู้ประกอบการยอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรก 💰💰
1. บ้านทองสมสมัย ยอดจำหน่าย 1,020,700 บาท
2. ร้านทองนันทนา ยอดจำหน่าย 284,400 บาท
3. ร้านต่อเงินต่อทอง ยอดจำหน่าย 245,000 บาท
4. ร้านภูวนาถ กระหรี่ 2 ปั๊บ ยอดจำหน่าย 120,000 บาท
5. ร้านขวัญเงิน ยอดจำหน่าย 100,000 บาท
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ยังคงเป็น OTOP ชวนชิม ภูวนาถกระหรี่ 2 ปั๊บ โดยยอดจำหน่ายะสะสม 6 วัน อยู่ที่ 730,000 บาท

📷 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ภาพ/ข่าว
#TeamComeTrue
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Softpower
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#OTOPสุโขทัย
#OTOPCity2023
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Related posts