“บุญสงค์” เลขาธิการ สปส. ส่ง SMS 8.5 แสนเลขหมาย ชวนผู้ประกันตน- นายจ้าง ใช้สิทธิเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 66 นี้

“บุญสงค์” เลขาธิการ สปส. ส่ง SMS 8.5 แสนเลขหมาย ชวนผู้ประกันตน- นายจ้าง ใช้สิทธิเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 66 นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายละ 7 คน ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.นี้ เพื่อเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม เข้าคูหาลงคะแนนเสียงใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ และครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สรรหาตัวแทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อดูแลกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของสมาชิกผู้ประกันตนทั่วประเทศ

ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการส่งข้อความ SMS ไปยังผู้ประกันตนและนายจ้างที่ลงทะเบียนและมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 857,234 คน โดยเป็นผู้ประกันตน 854,065 คน และนายจ้าง 3,169 คน เพื่อบอกรายละเอียดว่าผู้ประกันตนและนายจ้างมีคุณสมบัติในการใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิยังหน่วยเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ โดยมีข้อมูลระบุวัน เวลา สถานที่ อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมยังได้จัดส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งไปตามข้อมูลที่อยู่ของผู้ประกันตนหรือ ที่ทำงาน โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน พร้อมรูปผู้สมัครทุกหมายเลข เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคนที่ใช่ที่สุด ฝ่ายละ 7 คน โดยผู้ประกันตนเลือกตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน ส่วนนายจ้างเลือกตัวแทนฝ่ายนายจ้าง 7 คน โดยคาดว่าจะส่งถึงมือผู้ประกันตนและนายจ้างที่ลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนถึงวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 หรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งหมด 228 คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างทั้งหมด 65 คน สำนักงานประกันสังคม ได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 934 แห่งทั่วประเทศ เพียงพอสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิเลือกตั้ง โดยกรุงเทพมหานคร มีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุด “สำนักงานประกันสังคมตั้งเป้ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 50 % แต่ผมคาดหวังส่วนตัวไว้ว่าน่าจะเป็น 80 % เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเป็นครั้งแรก จึงควรจะออกมาใช้สิทธิของตัวเองในการเลือกตัวแทนของแต่ละฝ่ายเพื่อไปดูแลกองทุนประกันสังคม ที่ทุกคนอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงและมีการครอบคลุมสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต” นายบุญสงค์ กล่าวทิ้งท้าย
…………………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Related posts