แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแคมเปญ “ส่งสุขปีใหม่ พร้อมใจบริการ ชาวบ้านปลอดภัย ทหารใต้ดูแล” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแคมเปญ “ส่งสุขปีใหม่ พร้อมใจบริการ ชาวบ้านปลอดภัย ทหารใต้ดูแล” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567

 


วันนี้ (21 ธันวาคม 2566) ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จ พระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ติดตามผลการปฎิบัติงาน เน้นย้ำนโยบายที่สำคัญการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดแคมเปญ “ส่งสุขปีใหม่ พร้อมใจบริการ ชาวบ้านปลอดภัย ทหารใต้ดูแล” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ตามนโยบายของ กระทรวงกลาโหม ที่ให้หน่วยทหารทั่วประเทศ มอบของขวัญ ปีใหม่กับประชาชน ตลอดปี 2567 ในการนี้ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กระทรวงกลาโหม ได้ให้หน่วยทหารทั่วประเทศ จัดมอบของขวัญปีใหม่ กับประชาชน ตลอดปี 2567 ให้ครอบคลุมภารกิจ 3 งานหลัก คือ งานความปลอดภัย งานช่วยเหลือประชาชน และงานให้บริการ อำนวย ความสะดวกต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กองทัพภาค 4 จึงได้ขานรับ แนวทางดังกล่าว ด้วยการจัดมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยดำเนินการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ส่งสุขปีใหม่ พร้อมใจบริการ ชาวบ้านปลอดภัย ทหารใต้ดูแล” ครอบคลุม 3 เรื่องสำคัญ คือ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และการเชิญชวน ประชาชนร่วมส่งความสุข กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่


โดยการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจุดเน้นสำคัญ คือ “ชาวบ้านปลอดภัย ทหารใต้ดูแล” ได้สั่งการให้ทุกหน่วย เฝ้าระวังป้องกัน พื้นที่ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ที่เป็นพื้นที่หลักของการท่องเที่ยว พื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สถานที่ราชการ ที่มีความล่อแหลม ในการก่อเหตุ พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เป้าหมายเดิม เพื่อความไม่ประมาท ลดความสูญเสีย และต้องคุมเข้มทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ผ่านการบูรณาการ กำลังทั้ง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ตลอดจนเครือข่าย ภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) ช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นกำลังเสริมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมทั้งขอความร่วมมือ จากประชาชน ผู้นำท้องถิ่น คนในชุมชน ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแทน เจ้าหน้าที่ ด้วยอีกทาง เพื่อเฝ้าระวังเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ทุกรูปแบบ


สำหรับการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่มีความสำคัญด้านความมั่นคง สั่งให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ด้านรักษา ความปลอดภัย อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อตามแนวชายแดน จุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ที่คนร้ายอาจจะแสวงประโยชน์ ในช่วงเทศกาล กระทำสิ่งผิดกฎหมาย และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภาคประชาชน สร้าง ความร่วมมือเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้น เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ทหารต้องทำหน้าที่เสมือนเป็น “รั้วชายแดน เป็นกล้องวงจรปิด” ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของ ประชาชน ในห้วงเทศกาลแห่งความสุข เพื่อพี่น้องประชาชน จะได้ เฉลิมฉลองปีใหม่ อย่างอุ่นใจ


ด้านการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้อง พร้อมใจบริการ เพื่อส่งสุขปีใหม่ ตามนโยบาย ของกองทัพบก ที่ให้ทหารทุกกองทัพภาค ได้ช่วยดูแล อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าค่ายทหารในแต่ละพื้นที่ทั่วทั้งภาคใต้ เพื่อเป็นจุดพักรถ พักคน จุดบริการ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ตามถนนสายหลัก เช่น จัดให้มีบริการทางการแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากโรงพยาบาล ในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 จุดบริการอินเทอร์เน็ต ชาร์จแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชน ลดความเสี่่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

Related posts