พันเอก กฤติ พันธะสา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566

พันเอก กฤติ พันธะสา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2566

ณ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมณฑลทหารบกที่ 39 กับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ซึ่งเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ปีการศึกษานี้มีจำนวนทั้งสิ้น 160 นาย โดยเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 11 – 23 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลาฝึกอบรมทั้งสิ้น 75 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หลักสูตร ซึ่งทหารกองประจำการเลือกศึกษาได้ตามความถนัด คือ

1.หลักสูตรงานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 2. หลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 3. หลักสูตรงานมุ้งลวดอลูมิเนียม 4. หลักสูตรงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 5. หลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และ 6. หลักสูตรงานปูนและงานไม้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานช่าง นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสามารถต่อยอดด้านวิชาชีพในอนาคตหลังปลดประจำการ โดยได้มอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์วิทยาการ ทั้ง 9 ท่าน พร้อมของที่ระลึกให้กับผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในโอกาสนี้ด้วย

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษ

Related posts