💢💢 พช.สุโขทัย ทำ (one) ต้องได้มากกว่า (one) นับถอยหลัง (two) วันสุดท้าย ยอดจำหน่าย OTOP สุโขทัย ทะลุ (two)(three) ล้านบาท 💰💰

💢💢 พช.สุโขทัย ทำ (one) ต้องได้มากกว่า (one) นับถอยหลัง (two) วันสุดท้าย ยอดจำหน่าย OTOP สุโขทัย ทะลุ (two)(three) ล้านบาท 💰💰
(moderate volume) รายงานยอดจำหน่ายงาน OTOP City (two)(zero)(two)(three) ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2566 (quiet volume)

 

💸 ยอดจำหน่ายประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2566 มีดังนี้ 💢
1. ประเภทอาหาร จำนวน 5 กลุ่ม/ราย จำนวน 108,500 บาท
2. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 5,222,509 บาท
3. ประเภทของใช้ฯ จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 200,100 บาท
4. ประเภทชวนชิม จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ยอดจำหน่าย 311,000 บาท
📌📌รวมยอดจำหน่ายประจำวัน 5,842,009 บาท 📌📌
✅️ ยอดจำหน่ายสะสม 23,036,712 บาท

💰💰 ผู้ประกอบการยอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรก 💰💰
1. บ้านทองสมสมัย ยอดจำหน่าย 4,000,309 บาท
2. ร้านทองนันทนา ยอดจำหน่าย 414,000 บาท
3. ร้านทองอรอนงค์ ยอดจำหน่าย 240,000 บาท
4. ร้านสุเทพสังคโลก ยอดจำหน่าย 178,000 บาท
5. ร้านขวัญเงิน ยอดจำหน่าย 150,000 บาท
(present) บูทที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นประเภทอาหาร ได้แก่ ถั่วทอดยอดพธู อ.ศรีสำโรง มีออเดอร์จำนวน 300 ถุง ร้านขนมผิงแม่มาลี และ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา อ.กงไกรลาศ โซนของขวัญของฝาก นอกจากนี้ ร้านทองสมสมัย อ.ศรีสัชนาลัย โซนศิลปิน OTOP มียอดจำหน่ายสูงถึง 4,000,309 บาท และ ยอดสะสมสูงสุดตลอด 7 วัน อยู่ที่ 10,255,609 บาท (confetti ball)(confetti cup)
📷 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ภาพ/ข่าว
#TeamComeTrue
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Softpower
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#OTOPสุโขทัย
#OTOPCity2023
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Related posts