พิษณุโลก “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี บูรณเขตต์ แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว” 

พิษณุโลก “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี บูรณเขตต์ แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว” 

พลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมงานแหล่งเรียนรู้ บ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปาจารย์ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี บูรณเขตต์ แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี บ้านเลขที่ 26/138 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พิษณุโลก
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ให้เป็นองค์ความรู้ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts