รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ประชุมบอร์ด ป.ป.ส. บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ประชุมบอร์ด ป.ป.ส. บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ส.
เรือเอก สาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นไปตามนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และตั้งเป้าหมายว่าจะลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างมีนัยยะภายในระยะเวลา 1 ปี โดยในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ภายใต้การดำเนินโครงการ 3 โครงการ คือ 1. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด (สตป.) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) และสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO BE NUMBER ONE

 

2.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานห่างไกลยาเสพติด ของกรมการจัดหางาน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินโครงการครั้งแรกในปี งบประมาณ 2567 จำนวน 662,500 คน และ 3. โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส./โรงงานสีขาว) ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา เราได้ทำให้แรงงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 759,692 คน มยส.จำนวน 773 แห่ง โรงงานสีขาว จำนวน 1,361 แห่ง และโครงการส่งเสริมการจัดการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เร่งจัดศูนย์ฝึกอาชีพ พัฒนาบุคลากร เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ไม่ให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติดด้วย

นายพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาล และกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อมโยงผลกระทบถึงพี่น้องแรงงานไทยทุกคน ซึ่งหากสามารถแก้ไขปัญหาได้ เราจะสามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมาก

Related posts