พาณิชย์สุโขทัย ! ร่วมพิธีเปิดงาน LIMEC FOOD FESTIVAL 2023 @ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

พาณิชย์สุโขทัย ! ร่วมพิธีเปิดงาน LIMEC FOOD FESTIVAL 2023 @ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย กรรมการ LIMEC THAILAND เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“ LIMEC FOOD FESTIVAL 2023” ณ บริเวณลานฉัตรฟ้า รีสอร์ท ติดที่ว่าการอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย คุณปกรณ์ ด่านสีทอง เลขาธิการ LIMEC THAILAND กล่าวรานงานฯ คุณวิวัฒน์ ธาราวิวัฒน์ ประธาน LIMEC THAILAND กล่าวเปิดงานฯ

งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 31 ธันวาคม 2566 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค เพิ่มช่องทางการตลาด และยกระดับสินค้าบริการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก) ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร/ สินค้าเกษตรแปรรูป/การแสดงดนตรี มีผู้ประกอบการนำสินค้ามาจำหน่าย รวม 25 บูท ระหว่างเวลา 10.00 – 22.00 น.ของห้วงวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

Related posts